Filter
Volvo O-Ring 988844
Dichtring 16,25 x 25 mm für Klimaanlage, S60/V60/V60CC/XC60 (2009-2023), V70/XC70 (2008-2016), S80 (2007-2016), XC90 (2003-2023), Polestar 1+2 (2020-2023)

4,18 €